Tiếng anh cơ bản | Jaxtina English
Menu

Tiếng anh cơ bản

Tính từ kép trong Tiếng Anh

Tính từ kép trong Tiếng Anh

Chúng ta đều biết khái niệm tính từ trong tiếng Anh là những từ miêu tả tính chất, hình dáng, màu sắc,… của sự vật. ...
Liên từ trong Tiếng Anh

Liên từ trong Tiếng Anh

Liên từ là những từ có nhiệm vụ nối các cụm từ, mệnh đề, các câu lại với nhau. Vì thế, liên từ được sử ...