Tăng vốn từ vựng tiếng anh thần tốc với 5 trang web miễn phí | Jaxtina English Center
Menu

Tăng vốn từ vựng tiếng anh thần tốc với 5 trang web miễn phí

1. EnglishCentral (https://www.englishcentral.com/videos)

Web bao gồm rất nhiều video và khó học được chọn lọc và  thu thập từ các bản tin và bài báo từ khắp nơi trên thế giới, thông tin luôn được cập nhật.

2. BBC Learning English (http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/)

Nguồn từ vựng phong phú với phiên âm chuẩn Anh–Anh, bài tập phong phú sẽ giúp bạn học tốt từ vựng, thậm chí thích hợp với các hoạt động nhóm trên lớp. Đây không chỉ là website bạn có thể học từ vựng mà còn có thể dùng để rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

3. Babbel (https://www.babbel.com)

Babbel giúp ghi nhớ từ mới sau đó bạn có thể luyện cách sử dụng những từ đó với các bài tập điền từ. Ngoài ra, Babbel còn hỗ trợ nhiều thứ tiếng khác, dễ dàng cho bạn sử dụng khi học nhiều ngôn ngữ.

4. Vocabulary (https://www.vocabulary.com/)

Nếu bạn cần một trang web để học từ vựng học thuật thì đây chính là trang web dành cho bạn. Ngoài các list từ theo chủ đề web còn tích hợp các trò chơi, bài tập luyện tập để bạn ghi nhớ từ tốt hơn.

5. Snappy Words (http://www.snappywords.com/)

Từ điển gồm các từ đồng nghĩa và từ thường được sử dụng cùng nhau, trang web giúp bạn ghi nhớ nghĩa của từ và sự liên kết của chúng với một số từ khác.