Menu

Phân biệt Central và Center

Central và Center là một trong nhiều cặp từ dễ bị nhầm lẫn trong tiếng Anh. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng nhưng các bạn phải phân biệt rõ mỗi khi quyết định dùng Central và Center trong câu nhé. Nếu không thì có thể câu đó sẽ không chính xác đấy.


Cách phân biệt Central và Center

Cả Central và Center đều có nghĩa là ở giữa, trung tâm. Tuy nhiên chúng có ý nghĩa khác nhau. Cụ thể được giải thích dưới đây:

Central /ˈsentrəl/

Từ loại: Tính từ

Ý nghĩa:

Ở trung tâm của một quốc gia, hoặc vật thể

Ví dụ:

 • The central area of the face. (Ở vị trí trung tâm của khuôn mặt)
 • Central United State (miền Trung nước Mỹ)
 • Central area (miền Trung)

Chỉ một điều rất quan trọng

Ví dụ:

 • Education plays a central role in the development of the country. (Giáo dục đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của đất nước)
 • It was a central figure of our city (Đó là biểu tượng trung tâm của thành phố chúng ta)

Một điều có quyền kiểm soát tới việc khác

Ví dụ:

 • Central bank (Ngân hàng Trung ương)
 • The central office of the company is in Hanoi. (Văn phòng trung tâm của công ty ở Hà Nội)

Vị trí trung tâm dễ dàng đi đến nhiều khu vực khác

Ví dụ:

 • The market is very central, it’s not take along time to go. (Cái chợ này ở vị trí trung tâm, tôi không cần mất nhiều thời gian để đi đến đó)

Center /ˈsentər/:

Center có thể viết cách khác là centre

Từ loại: Danh từ

Ý nghĩa:

Chỉ vị trí ở giữa

Ví dụ:

 • My office is in the centre of the building. (Văn phòng của tôi ở giữa tòa nhà)
 • I’m at the center of the campus. (tôi đang đứng ở giữa khuôn viên trường)

Nói về khu vực chính của một khu vực (thành phố, thị trấn,…)

Ví dụ:

 • My working place is in the city center (địa điểm làm việc của tôi ở trung tâm thành phố)
 • The biggest building is in the city centre (tòa nhà lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố)

Nói về khu vực có nhiều hoạt động chuyên môn, nhiều người sinh sống

Ví dụ:

 • Binh Duong is one of the biggest industrial centres of Vietnam. (Bình Dương là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất Việt Nam)

Nói về khu vực có đặc điểm hoặc hoạt động chuyên biệt

Ví dụ:

 • Shopping center
 • Food center
 • Game center
 • Convention center

Bài viết này đã chỉ ra cách phân biệt Central và Center dễ dàng mà bạn có thể áp dụng. Hi vọng bạn sẽ học tiếng Anh thật tốt.