Trả góp học phí 0% lãi suất với ngân hàng VIB Bank
        Tặng thẻ bảo hành trị giá 6.500.000đ khi đăng ký ngay trong tháng 5
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Luyện Nghe Tiếng Anh Về Chủ Đề COLLEAGUES (Đồng Nghiệp) – Phần 2

5/5 - (1 bình chọn)
luyện nghe về chủ đề colleagues (đồng nghiệp)

Chủ đề colleagues (đồng nghiệp) rất hay gặp trong các bài thi nghe và kiểm tra ở trường

Các bài luyện nghe tiếng Anh về nơi làm việc có rất nhiều chủ điểm khác nhau, tuy nhiên hôm nay Jaxtina đặc biệt chú ý đến luyện nghe về chủ đề colleagues (đồng nghiệp) bởi vì đây là một chủ đề các bạn rất hay gặp trong các bài thi nghe và kiểm tra ở trường. Chính vì vậy, để có thể nắm được kiến thức về từ vựng cũng như luyện nghe hiệu quả, các bạn hãy cùng Jaxtina luyện nghe và làm bài tập đi kèm dưới đây nhé. Cùng bắt tay vào học ngay thôi nào!

Trước khi vào bài nghe ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Jaxtina điểm qua một số từ vựng hay gặp ở chủ đề này. Các bạn hãy chú ý học bài và ghi chép bài cẩn thận nhé!

STT Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1 arise (v)  /əˈraɪz/ xuất hiện, nảy sinh, phát sinh An occasion may arise when you can use your repertoire of music.
(Một điều đặc biệt có thể xuất hiện trong lúc bạn đang vận dụng vốn âm nhạc của mình.)
2 project (n) /ˈprɒdʒ.ekt/ dự án His latest project is a film based on the lifestyle of a 19th-century K-pop star.
(Dự án mới nhất của anh là một bộ phim dựa trên lối sống của một ngôi sao K-pop thế kỷ 19.)
3 positive (adj) /ˈpɒz.ə.tɪv/ tích cực I always keep a positive attitude in studying.
(Em luôn giữ cho mình một thái độ tích cực trong học tập.)
4 block (v) /blɒk/ làm trở ngại, phong tỏa, ngăn chặn My view was blocked by a tall tree in front of me.
(Tầm nhìn của tôi đã bị chặn bởi một cái cây lớn trước mặt.)
5 energetic (adj) /ˌen.əˈdʒet.ɪk/ mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực He is an energetic young man.
(Anh ấy là một thanh niên tràn đầy năng lượng.)
6 outgoing (adj) /ˌaʊtˈɡəʊ.ɪŋ/ dễ gần, thoải mái, thân mật, chan hòa She has an outgoing personality.
(Cô ấy có một tính cách dễ gần.)
7 half-asleep (adj) /ˈhɑːfˌəˈsliːp/ ngái ngủ, lơ mơ She seems to be half-asleep after staying awake for too long.
(Cô ấy có vẻ như đang ngái ngủ sau khi thức đêm quá lâu.)
8 judgemental comment (n.p) /dʒʌdʒˈmen.təl ˈkɒm.ent/ bình luận mang tính phán xét I don’t want any judgemental comments on my new plan.
(Tôi không muốn có bất kỳ bình luận mang tính phán xét nào về kế hoạch mới của mình.)
9 job description (n.p) /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/ mô tả công việc I’d really like to see her job description.
(Tôi thật sự rất muốn xem bản mô tả công việc của cô ấy.)
10 initiative (n) /ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ sáng kiến, thế chủ động Although John was quite young, he showed a lot of initiative and was promoted to manager after a half year.
(Tuy còn khá trẻ nhưng John đã tỏ là người có óc sáng kiến và được thăng chức quản lý sau nửa năm.)
11 stick (v) /stɪk/ dính, mắc kẹt, sa lầy My bike’s stuck in the mud.
(Xe đạp của tôi bị kẹt trong bùn.)
12 workplace (n) /ˈwɜːk.pleɪs/ nơi làm việc We are trying to fight back sex discrimination in the workplace.
(Chúng tôi đang cố gắng chống lại sự phân biệt giới tính tại nơi làm việc.)
13 as well (adv.p) /æz wel / cũng They advertised the new song on television, in magazines, and in newspapers as well.
(Họ đã quảng cáo bài hát mới trên truyền hình, tạp chí và cũng có trên báo chí.)
14 It is easy to say, but difficult to do! (idiom) /ɪt ɪz ˈiː.zi tuː seɪ bʌt ˈdɪf.ɪ.kəlt tuː duː/ nói thì dễ, làm thì khó A: I will pass the exam with flying colors
B: It is easy to say, but difficult to do!
(A: Tôi sẽ vượt qua kỳ thi với số điểm cao ngất ngưỡng.
B: Nói thì dễ nhưng làm thì khó!)

 

>> Mời bạn xem ngay khóa học tiếng Anh doanh nghiệp

Bài nghe xoay quanh đoạn hội thoại giữa một số người đang cố gắng giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc với sự giúp đỡ của người hòa giải. Giờ chúng ta hãy bắt tay vào nghe và làm bài tập đi kèm dưới đây để luyện tập và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình nhé!

Transcript

 • Mike: OK, Craig and Gavin, I realise that there have been some problems between you recently, and I’d like to try and sort them out right now. Gavin, can you tell me why you think this problem has arisen now?
 • Gavin: You’re asking me!? I really have no idea. I mean, I came into this job a year ago with a special project to do. I had a very positive attitude. I was excited about it and Craig’s just blocked me all along …
 • Craig: Well, that’s not fair at all! That’s just not true!
 • Mike: OK, OK, one second. Can everyone speak one at a time, please? Gavin, go on …
 • Gavin: Well, that’s about it really. I’ve never felt as if I’ve been welcomed here. I mean, when I walk into the office, the others don’t even say hello to me …
 • Craig: That’s just not true! It’s you who doesn’t say hello!
 • Mike: Craig, please! Gavin, can you tell me why you think this situation may have arisen?
 • Gavin: Well, as I said, I’ve really no idea. Perhaps it’s just my style – I’m very positive, energetic and outgoing, while everyone else here seems to be half-asleep.
 • Mike: Erm, listen, I don’t think that personal, judgemental comments like that help. Can we just stick to facts rather than opinions?
 • Gavin: OK. Well, I could see right away that some changes needed making here, so I set about making those changes.
 • Mike: And was that part of your job description?
 • Gavin: Job description! Job description! That’s all I ever hear round here. That’s the problem with this place … there’s no initiative, no energy.
 • Mike: Hmm, OK. Craig, would you like to tell us what you feel the problem is?
 • Craig: Well, I think it’s quite clear, isn’t it? Him! That’s it!
 • Mike: OK, as I said, can we keep away from personal comments here and stick to talking about the workplace.
 • Craig: Well, I am talking about the workplace! He doesn’t respect the limits of what he’s supposed to do. He came in here for a one-year project, but has then tried to change the way everyone else works as well.
 • Mike: Gavin? Can you respond to that?
 • Gavin: Well, my project involved everyone else! It was impossible to do what I had to do without getting other people to rethink the way they work.
 • Mike: OK, I think that personality issues are crucial here.
 • Gavin/Craig: (murmurs of agreement)
 • Mike: Personality issues are the most difficult things to change. Perhaps we’ll never be able to resolve them. You are different people with different personalities and different ways of working.
 • Gavin: And so?
 • Mike: Well, that doesn’t mean the problem can’t be solved. We have to be flexible, accept change and be tolerant of difference.
 • Craig: Easy to say!
 • Mike: Well, yes, it is easy to say, but difficult to do! I don’t deny that. However, what we need to do is review your project and look at everyone’s roles and responsibilities in the project and in this organisation as a whole. If everyone sticks to and respects other people’s roles and responsibilities, then we can at least settle on a good, constructive working atmosphere.

 

Xem bản dịch

 • Mike: OK, Craig và Gavin, tôi nhận ra rằng gần đây có một số vấn đề giữa các bạn và tôi muốn thử giải quyết chúng ngay bây giờ. Gavin, bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn nghĩ vấn đề này lại nảy sinh lúc này không?
 • Gavin: Bạn đang hỏi tôi ư!? Tôi thực sự không biết. Ý tôi là, tôi đến với công việc này từ một năm trước với một dự án quan trọng phải làm. Tôi đã có một thái độ rất tích cực. Tôi rất phấn khích về điều đó và Craig đã ngăn cản tôi suốt…
 • Craig: Chà, điều đó không công bằng chút nào! Điều đó không đúng!
 • Mike: OK, OK, chờ một chút. Mọi người có thể nói từng người một được không? Gavin, tiếp tục…
 • Gavin: Chà, thực sự nó là như vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thể tôi được chào đón ở đây. Ý tôi là, khi tôi bước vào văn phòng, những người khác thậm chí còn không chào tôi…
 • Craig: Điều đó không đúng! Chính bạn mới là người không chào!
 • Mike: Craig, làm ơn! Gavin, bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn nghĩ rằng tình huống này có thể phát sinh như vậy không?
 • Gavin: Như tôi đã nói, tôi thực sự không biết. Có lẽ đó chỉ là phong cách của tôi – tôi rất tích cực, tràn đầy năng lượng và cởi mở, trong khi những người khác ở đây dường như đang lơ mơ.
 • Mike: Erm, nghe này, tôi không nghĩ rằng những nhận xét mang tính phán xét, cá nhân như vậy sẽ giúp ích cho bạn. Chúng ta có thể chỉ bám vào sự thật hơn là quan điểm không?
 • Gavin: Được. Chà, tôi có thể thấy ngay rằng một số thay đổi cần thực hiện ở đây, vì vậy tôi bắt đầu thực hiện những thay đổi đó.
 • Mike: Và đó có phải là một phần trong mô tả công việc của bạn không?
 • Gavin: Mô tả công việc! Mô tả công việc! Đó là tất cả những gì tôi từng nghe ở đây. Đó là vấn đề với nơi này … không có sáng kiến, không có năng lượng.
 • Mike: Hừm, được rồi. Craig, bạn có muốn cho chúng tôi biết bạn cảm thấy vấn đề là gì không?
 • Craig: Chà, tôi nghĩ nó khá rõ ràng, phải không? Anh ta! Thế thôi!
 • Mike: OK, như tôi đã nói, chúng ta có thể tránh xa những bình luận cá nhân ở đây và tập trung vào nói về nơi làm việc không.
 • Craig: À, tôi đang nói về nơi làm việc! Anh ta không tôn trọng giới hạn của những gì anh ta phải làm. Anh ấy đến đây cho một dự án kéo dài một năm, nhưng sau đó đã cố gắng thay đổi cách làm việc của những người khác.
 • Mike: Gavin? Bạn có thể đáp ứng điều đó không?
 • Gavin: Chà, dự án của tôi có sự tham gia của những người khác! Không thể làm những gì tôi phải làm mà không khiến người khác suy nghĩ lại về cách họ làm việc.
 • Mike: OK, tôi nghĩ rằng vấn đề tính cách là rất quan trọng ở đây.
 • Gavin / Craig: (thì thầm đồng ý)
 • Mike: Các vấn đề về tính cách là thứ khó thay đổi nhất. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể giải quyết chúng. Các bạn là những người khác nhau với những tính cách khác nhau và cách làm việc khác nhau.
 • Gavin: Và như vậy?
 • Mike: Chà, điều đó không có nghĩa là vấn đề không thể giải quyết được. Chúng ta phải linh hoạt, chấp nhận thay đổi và khoan dung với sự khác biệt.
 • Craig: Nói thì dễ!
 • Mike: Vâng, nói thì dễ nhưng làm thì khó! Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, những gì chúng tôi cần làm là xem xét lại dự án của bạn và xem xét vai trò và trách nhiệm của mọi người trong dự án nói riêng và trong tổ chức này nói chung. Nếu tất cả mọi người đều tuân thủ và tôn trọng vai trò và trách nhiệm của người khác, thì ít nhất chúng ta có thể tạo ra một bầu không khí làm việc tốt, mang tính xây dựng.

 

>> Có thể bạn quan tâm khóa học luyện thi Ielts cam kết chất lượng tại Jaxtina

Practice 1. Listen again and complete the conversation (0:00-1:27). (Nghe lại và hoàn thành đoạn hội thoại sau  0:00-1:27.)

Mike: OK, Craig and Gavin, I realise that there have been (1) _________ between you recently, and I’d like to try and sort them out right now. Gavin, can you tell me why you think this problem (2) _________ now?

Gavin: You’re asking me!? I really (3) ____________. I mean, I came into this job a year ago with a special project to do. I had a very (4) __________. I was excited about it and Craig’s just blocked me all along …

Craig: Well, (5) ______________ at all! That’s just not true!

Mike: OK, OK, one second. Can everyone speak one at a time, please? Gavin, go on …

Gavin: Well, that’s about it really. I’ve never felt as if I’ve been welcomed here. I mean, when I walk into the office, the others don’t even (6) ____________ to me …

Craig: That’s just not true! It’s you who doesn’t say hello!

Mike: Craig, please! Gavin, can you tell me why you think this situation may have arisen?

Gavin: Well, as I said, I’ve really no idea. Perhaps it’s just (7) _________ – I’m very positive, (8) ______ and (9) ______, while everyone else here seems to be (10) _________.

 

Xem đáp án

 • Mike: OK, Craig and Gavin, I realise that there have been (1) some problems between you recently, and I’d like to try and sort them out right now. Gavin, can you tell me why you think this problem (2) has arisen now?
 • Gavin: You’re asking me!? I really (3) have no idea. I mean, I came into this job a year ago with a special project to do. I had a very (4) positive attitude. I was excited about it and Craig’s just blocked me all along …
 • Craig: Well, (5) that’s not fair at all! That’s just not true!
 • Mike: OK, OK, one second. Can everyone speak one at a time, please? Gavin, go on …
 • Gavin: Well, that’s about it really. I’ve never felt as if I’ve been welcomed here. I mean, when I walk into the office, the others don’t even (6) say hello to me …
 • Craig: That’s just not true! It’s you who doesn’t say hello!
 • Mike: Craig, please! Gavin, can you tell me why you think this situation may have arisen?
 • Gavin: Well, as I said, I’ve really no idea. Perhaps it’s just (7) my style – I’m very positive, (8) energetic and (9) outgoing, while everyone else here seems to be (10) half-asleep.

 

>> Mời bạn xem ngay các trung tâm tiếng Anh Hồ Chí Minh

Practice 2. Listen again and decide if the statements are True or False. (Nghe lại và chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây.)

 1. Gavin has worked for the company for about two years.
 2. Gavin feels his colleagues friendly
 3. Craig believes that Gavin’s personality is the matter.
 4. Mike thinks that people’s personalities are the problem that leads to internal conflict.

Xem đáp án

 1. False
  Giải thích: Gavin said: “I came into this job a year ago with a special project to do.”
  Dịch nghĩa: “Tôi đến với công việc này một năm trước với một dự án đặc biệt phải làm.”
 2. False
  Giải thích: Gavin: “Well, that’s about it really. I’ve never felt as if I’ve been welcomed here. I mean, when I walk into the office, the others don’t even say hello to me …”
  Dịch nghĩa: Chà, thực sự nó là như vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thể tôi được chào đón ở đây. Ý tôi là, khi tôi bước vào văn phòng, những người khác thậm chí còn không chào tôi…
 3. True
  Giải thích: Craig: “Well, I think it’s quite clear, isn’t it? Him! That’s it!”
  Dịch nghĩa: Tôi nghĩ nó khá rõ ràng, phải không? Anh ta! Thế thôi!
 4. True
  Giải thích: Mike: “OK, I think that personality issues are crucial here.”
  Dịch nghĩa: OK, tôi nghĩ rằng vấn đề tính cách là rất quan trọng ở đây.

 

>> Mời bạn xem ngay khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Jaxtina

Chúng ta vừa học từ vựng và luyện nghe tiếng Anh về chủ đề Colleagues (Đồng nghiệp). Đây là một chủ đề rất thú vị và giúp chúng ta học được nhiều điều mới mẻ. Đừng quên ôn lại từ vựng ngày hôm nay cũng như nghe lại bài này để củng cố kiến thức đã học nhé. Nếu bạn muốn đi sâu hơn về chủ đề này hoặc muốn học thêm nhiều chủ đề thú vị nữa, thì đừng quên liên hệ ngay với Jaxtina nhé, hiện nay Jaxtina đang cung cấp khóa học tiếng Anh 4 kỹ năng –  khóa học giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp thành thạo cũng như sử dụng tiếng Anh như một công cụ cho việc học tập và nghiên cứu, nếu bạn quan tâm thì hãy gọi vào số hotline hoặc đến cơ sở gần nhất để được tư vấn ngay lập tức nhé!

Jaxtina chúc bạn thành công!

Nguồn tham khảo: https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/podcasts-for-professionals/managing-conflict

Dành cho bạn:

Bạn đang tìm một trung tâm tiếng Anh uy tín và đảm bảo chất lượng giảng dạy? Jaxtina English Center - lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn! Đăng ký nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay!
5/5 - (1 bình chọn)