Menu

Would like – Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập

Cấu trúc Would like  là một dạng cấu trúc ngữ pháp thường gặp nhiều trong tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn có nhiều người nhầm lẫn và chưa biết cách sử dụng chính xác cấu trục này. Vì thế, bài viết này sẽ chỉ cho các bạn cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập của would like nhé.


Would like – Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập

Cấu trúc:

Would like đi kèm với tân ngữ, V-ing hoặc to Verb

Khẳng định: Would like + to Verb/O/V-ing

Phủ định: Wouldn’t like + to Verb/O/V-ing

Câu hỏi: Would + S + like + to Verb/O/V-ing?

Có thể rút gọn Would like = ‘d like

Cách dùng:

Would like = want

Would like: muốn, cần. Dùng để nói về một mong muốn nào đó. Ví dụ:

 • I would like a chocolate bar.
 • She would like hot coffee.
 • He wouldn’t like living here
 • I would like to invite you to my wedding
 • They would like to go to the cinema
 • She wouldn’t like doing this job
 • We would like some food

Cách hỏi và trả lời

Câu hỏi với Wh-question: Wh- + would + S + like + O?

Trả lời: S + would like + O

Câu hỏi would like ở đầu câu: Would + S + like + O?

Trả lời: Có 2 phương án trả lời là đồng ý hoặc không đồng ý

Nếu đồng ý: Yes, S + would; Yes, I’d love to

Nếu không đồng ý: No, S + wouldn’t

 • What would you like for dinner? – I’d like pizza
 • Would you like a cup of coffee? – Yes, I would
 • What would she like to do this weekend? – She’d like to go to the water park.
 • Would you like to go to the cinema tonight? – No, I wouldn’t

Bài tập

Với những kiến thức về cấu trúc would like, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. What _______ you _________ to eat?
 2. I ________ _________ a hot dog.
 3. What ________ she ________?
 4. She ________ ________ some french fries.
 5. How _________ you __________ your steak?
 6. I _________ _________ it well done.
 7. They _________ __________ to watch TV.
 8. Your parents __________ _________ that. (negative)
 9. Bob _________ _________ living in California. (negative)
 10. ________ you _________ some ketchup?

Bài học này là tổng hợp kiến thức về Would like – Cách dùng, cách trả lời, cấu trúc và bài tập. Hi vọng bài viết này hữu ích cho các bạn trong việc học tiếng Anh.