Menu

Những cụm từ thông dụng trong Ielts Speaking bạn cần biết

Trong IELTS Speaking, việc sử dụng ngôn ngữ đa dạng hết sức quan trọng vì một

IELTS Speaking – Tổng hợp các cấu trúc hay về chủ đề Buildings & Accommodations

Building & Accommodation IELTS Speaking là một chủ đề tương đối khó do lượng

Các mẫu câu thông dụng khi viết về chủ đề “Study” (Học tập)

Ielts speaking part 1 study – Học tập chắc hẳn là một chủ đề quá đỗi quen
    1 2