Menu

IELTS Reading – Chiến thuật làm dạng bài Matching features

Trong bài thi IELTS Reading, Matching features là một dạng bài tương đối khó và

Modified multiple choice là gì? Cách làm dạng bài multiple choice

Modified multiple choice là gì? Đây là một trong những dạng bài tập trong phần

IELTS Reading – Các “bẫy” thường gặp trong dạng bài Short answer questions

Nẳn bạn sẽ nhận ra Short answer questions IELTS Reading là một dạng bài khá quen

Vì Sao Bạn Hay Sai Khi Làm Dạng Bài True/ False/ Not Given

Để nâng cao trình độ Reading của bản thân, bạn sẽ cần có phương pháp học

Phương pháp lập bảng KEYWORD TABLE trong IELTS Reading, bí quyết để giúp bạn nâng band

Việc xác định được các keyword trong câu hỏi và vị trí của chúng trong bài

Dạng bài True/False/Not given và Yes/No/Not given khác nhau như thế nào?

Trong các bài IELTS Reading, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp dạng bài True/False/Not
    1 2