Giảng viên Phạm Hà | Jaxtina English Center
Menu

Giảng viên Phạm Hà

– Chứng chỉ giảng dạy: TEFL tại Southern New Hampshire University (Mỹ)

 Kinh nghiệm giảng dạy: Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, Giảng viên tại Học viện báo chí và tuyên truyền và Jaxtina English

– Đánh giá từ học viên tại Jaxtina: Giáo viên có chuyên môn tốt và luôn luôn dành rất nhiều thời gian để quan tâm và hỗ trợ học viên.