Menu

(Chính sách này hiện đã hết hiệu lực và không được áp dụng tại Jaxtina)

✪ Lý do bạn cần thẻ bảo hành trọn đời?

  • Bạn học xong đã lâu và kiến thức đã bị mai một
  • Bạn muốn ôn luyện lại để chuẩn bị cho kỳ thi hoặc một chuyến công tác nước ngoài dài ngày
  • Bạn muốn Jaxtina củng cố lại kiến thức tiếng Anh cho bạn sau 1 thời gian dài

✪ Quyền lợi của bạn: 

– Bất cứ khi nào bạn cảm thấy kiến thức đã bị mai một, hay cần có môi trường để ôn tập lại kiến thức sau 6 tháng kể từ kết thúc 1 khóa học bất kì tại Jaxtina thì bạn có thể cầm thẻ bào hành này (được phát vào cuối khóa học) quay lại Jaxtina để bổ trợ kiến thức hoàn toàn miễn phí, chỉ phải nộp phí tài liệu

✪ Điều kiện bảo hành:

– Trong khóa học, học viên đã đi học và làm bài tập đầy đủ 100%

Thời gian bảo hành

– Thẻ bảo hành trọn đời chỉ dùng 1 lần và được thu lại khi học viên sử dụng thẻ. Mỗi thẻ được phát ra chỉ có giá trị cho chủ thẻ

✪ Cách thức đăng kí bảo hành

– Mang thẻ bảo hành đến trực tiếp trung tâm để đăng kí, thẻ bảo hành chỉ được áp dụng cho chủ thẻ

– Phí tài liệu: 150.000đ