Menu

Cách phân biệt Only và Just

“Just” và “only” vừa là tính từ (adj), vừa là trạng từ (adv) và có nhiều nghĩa. Bài viết đề cập đến những nét nghĩa phổ biến, hay gây nhầm lẫn cho người sử dụng.


  1. Just
    – Be careful! I just washed the floor, and it’s still wet = I washed the floor a few minutes ago. (Cẩn thận đấy, tôi vừa mới lau sàn và nó còn ướt)
    Just (adv): now, very soon, or very recently – vừa mới, gần đây

– He just finished a big project = He finished the project very recently. (Anh ta vừa hoàn thành dự án)

  1. Just (adv): only – chỉ

– I have just one brother = I have only one brother. (Tôi chỉ có một em trai)

– I thought you were hungry, but you ate just half of your sandwich = You ate only half of your sandwich. (Tôi cứ nghĩ là bạn đói bụng, nhưng mà bạn chỉ ăn nửa cái sandwich)

  1. Just: exactly – chính xác

– The twins look just like each other. (Cặp sinh đôi này trông y hệt nhau)

– Things turned out just as I expected. (Mọi thứ đã trở nên y hệt như tôi trông đợi)

2. Only

“Only” có thể thay thế hoàn toàn cho “just” trong nét nghĩa thứ hai. Ví dụ:Only

– I have only one brother.

– I thought you were hungry, but you ate only half of your sandwich.

Cụm “If only…” còn có thể được thay thế bởi “just” nhưng câu văn cần được đổi cấu trúc một chút. Ví dụ:

– If only I had studied harder, I would’ve passed the exam = If I had just studied harder, I would’ve passed the exam. (Giá mà chăm học hơn thì tôi đã vượt qua kỳ thi)

Lưu ý về cách sử dụng “just” và “only”

Tùy thuộc vào ngữ cảnh, một câu văn có từ “just” có thể được dịch với cả nghĩa số một và số hai nêu trên. Ví dụ:

– Did you clean the whole house? (Con dọn dẹp cả căn nhà chưa?)

– No, I just washed the floor = I only washed the floor. ( Chưa, con chỉ lau sàn nhà thôi – có thể dùng “only” thay thế)

Cùng câu trả lời trên nhưng “only” lại không thay thế được “just” trong ngữ cảnh sau:

– Why is the floor wet? (Sao sàn nhà lại ướt vậy?)

– Because I just washed it. (Vì con vừa lau nó – không thể dùng “only” thay thế)