Menu

Cách phân biệt lend và borrow

Lend và borrow là một cặp từ rất hay gây nhầm lẫn trong tiếng Anh. Để giúp các bạn phân biệt rõ ràng được hai từ này, chúng mình đã tổng hợp bài viết sau đây. Hi vọng sẽ giúp cho việc học tiếng Anh của các bạn.


Cách phân biệt lend và borrow

Cả hai từ này đều có ý nghĩa liên quan đến việc vay, mượn, tuy nhiên cách dùng lại khác nhau. Nếu chúng ta dùng sai từ, ý nghĩa của câu sẽ hoàn toàn khác. Sau đây là lời giải cho cách sử dụng của hai từ này.

Borrow – borrow something from somebody

Ý nghĩa: Vay/ Mượn

Bạn vay/ mượn một thứ gì đó từ người khác và sẽ trả trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ:

 • Could I borrow your motorbike for a day, please?
 • He used to borrow money from me all the time.
 • Can I borrow your book?
 • You can borrow this book from the library
 • I borrow $20 from Laura.

Lend –  lend something to somebody.

Ý nghĩa: cho ai đó mượn cái gì.

Bạn đưa đồ của mình cho người khác mượn trong một khoảng thời gian nhất định và người khác sẽ trả lại cho mình.

Thì quá khứ: lent

Ví dụ:

 • I never lend my favorite books to anyone.
 • I lent John $40. (I expect that John will return this to me)
 • I lent him my motorbike
 • Would you please lend me a pen?
 • He lent me his books

Bài tập ví dụ:

Điền Borrow hoặc Lend thích hợp vào chỗ trống:

 1. Could you ___ me your umbrella, please?
 2. I need to ___ a wet coat, do you have one?
 3. Please, can I ___ your camera for the weekend?
 4. If I ask really nicely, will you ___ me your laptop?
 5. I ___ my baking tin to Laura ages ago and I still haven’t got it back.
 6. I don’t know if I trust her enough to let her ___ my camera.
 7. I ___ Jessica’s earrings, but I think I’ve lost them!

Trên đây là toàn bộ cách dùng và ví dụ của Borrow và Lend. Hi vọng bài viết này sẽ có ích với các bạn.