Menu

Cách phân biệt Farther và Further

Farther và Further là một trong những cặp từ hay gây nhầm lẫn. Trong tiếng Anh có nhiều cặp từ tương đương nhau về nghĩa  nhưng lại khác nhau về cách sử dụng. Bài viết này sẽ chỉ cho các bạn Cách phân biệt Farther và Further một cách đơn giản nhất.


Cách phân biệt Farther và Further

1. Farther:

Sử dụng Farther khi bạn muốn nói về khoảng cách có thể đo được, khoảng cách về chiều dài vật lý.

Ví dụ:

 • It’s farther away than I thought (Nó xa hơn là tôi nghĩ)
 • He’s running on the farther side of the lake (Anh ấy đang chạy ở phía bên kia hồ)
 • She can walk farther than 3 kilometers (cô ấy có thể đi bộ xa hơn 3 ki lô mét)

2. Further:

Further có nghĩa là nhiều hơn. Sử dụng khi bạn muốn chỉ chung chung về khoảng cách vật lý, chỉ khoảng cách trừu tượng như không gian, thời gian,…

Ví dụ:

 • Please contact me via email for further information (làm ơn liên lạc với tôi qua email để biết thêm thông tin)
 • I have gone further than my expectation (Tôi đã đi xa hơn nhiều so với mong đợi của mình)
 • I don’t want anything further to play guitar (tôi không muốn điều gì hơn ngoài chơi ghi-ta)
 • Two weeks further and I will go home (còn 2 tuần nữa là tôi sẽ về nhà)

3. Bài tập vận dụng:

Điền Farther hoặc Further thích hợp vào chỗ trống

 1. How much _______ do you plan to go from our school?
 2. She just can’t go any _______.
 3. Do you have any _______ plans for adding on the report?
 4. That’s a lot _______ than I want to carry this heavy box!
 5. The _______ that I travel down this road, the _______ behind schedule I get.
 6. How much _______ do you intend to take this legal matter?
 7. It’s not that much _______ to the bus station.
 8. How much _______ do I have to run, coach?

Đây là toàn bộ cách phân biệt Farther và Further dễ dàng mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh nhé!