Menu

Cách phân biệt Bring và Take

Bring và Take là một cặp từ gây nhầm lẫn cho nhiều người vì nghĩa của chúng gần giống nhau. Để giúp cho các bạn phân biệt Bring và Take một cách dễ dàng, chúng mình đã biên soạn bài viết này. Hi vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn và ứng dụng vào tiếng Anh một cách chính xác.


Cách phân biệt Bring và Take

Cả Bring và Take đều có nghĩa là mang đi, di chuyển một thứ gì đó từ nơi này sang nơi khác. Điều làm nên sự khác biệt giữa chúng là hướng di chuyển của sự vật trong mối quan hệ với người nói. Hãy cùng làm rõ qua các ví dụ cụ thể sau đây.

Bring

Ý nghĩa: Mang sự vật đó theo người nói, chuyển động theo hướng cùng hướng với người nói

Ví dụ:

 • Bring me a cup of tea, please.
 • Come here and bring your homework with you
 • Don’t forget to bring the coat when you go out
 • I’m sorry, I don’t bring my  wallet
 • Can you bring me some food, please?
 • Did you bring this book from the library ?

Take

Ý nghĩa: Mang sự vật ra xa người nói, chuyển động theo hướng ngược lại với hướng của người nói

Ví dụ:

 • Can you take me to the restaurant?
 • Take your dirty hands away from me!
 • He takes his daughter to the hospital
 • He took me to the bus stop
 • Could you take this letter to the post office?

Bài tập vận dụng

Điền Bring hoặc Take vào chỗ trống:

 1. It’s going to rain. Don’t forget to _____ an umbrella if you go out.
 2. Our party’s at 6pm. Don’t forget to _____ some wine if you come.
 3. I’m starving. I hope you remembered to _____ some food.
 4. Have you _____ the dog to the vet yet?
 5. Come here and _____ this newspaper to your father.
 6. We can drive there. I _____ the car with me
 7. Number 7 always _____ good luck.
 8. It’s really cold here, so _____ an extra coat was a good idea.
 9. I’m leaving now, so I’ll see you in 15 minutes. Shall I _____ some snacks?
 10. She’s not here. They must’ve _____ her to another hospital.

Trên đây là những lưu ý về cách sử dụng Bring và Take. Hi vọng sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.