Menu

Các chủ đề luyện nói Tiếng Anh

Bạn muốn giao tiếp thành thạo với người bản ngữ? Bạn sẽ phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh? Bạn cần thuyết trình dự án với đối tác nước ngoài? Để nói tiếng Anh mà không e ngại thì không gì quan trọng bằng việc luyện nói tiếng Anh liên tục. Các bạn hãy sử dụng những chủ đề luyện nói tiếng Anh dưới đây để nhanh chóng đạt được kết quả tốt nhé!
Chủ đề 1: Describe your first day at school as a child.

Chủ đề 2: Your favourite hobby and why you enjoy it.

Chủ đề 3: Talk about your best friend. Why do you like her/him?

Chủ đề 4: Do you like to live in an old house or in a modern flat?

Chủ đề 5: What do you think of the weather in your country?

Chủ đề 6: Do you think bicycle is still popular in the future? What are the benefits of cycling to work?

Chủ đề 7: How to be happier?Happiness is something everyone wants to achieve

Chủ đề 8: Why is it necessary to learn English?

Chủ đề cho người mới bắt đầu luyện nói tiếng Anh

Chủ đề 9: Do you love your country? Talk about an important city in your country

Chủ đề 10: Describe your fashion style.

Chủ đề 11: Give some advantages and disadvantages of travelling by airplane

Chủ đề 12: Which seasondo you like best in a year?

Chủ đề 13: Where did you go on your last holiday?

Chủ đề 14: Talk about your favorite sport.

Chủ đề 15: Describe the person you admire most in your family.

Trên đây là 15 chủ đề luyện nói tiếng Anh khác nhau gần gũi với thực tiễn cuộc sống của chúng ta mà các bạn có thể sử dụng tập luyện khá dễ dàng, ngay cả các bạn mới vừa mới làm quen với kỹ năng này nhé. Nếu còn thắc mắc chưa biết bắt đầu từ đâu các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn tại đây! Hoặc tham khảo khóa học Tiếng Anh cho người mới bắt đầu của Jaxtina để nhanh chóng đạt mục tiêu học tập.