Bạn ở HCM? Tới ngay cơ sở tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM!
Chưa biết chọn khoá học nào? Hãy xem các khoá học tại Jaxtina!
        Tân sinh viên? Tìm hiểu về Anh ngữ Jaxtina ngay!
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Các bài luận mẫu trình độ nâng cao – Phần 2

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn có biết vì sao trong 4 kỹ năng cơ bản của tiếng Anh thì kĩ năng Viết được sắp xếp ở vị trí cuối cùng hay không? Bởi vì sau khi chọn lọc thông tin qua quá trình nghe, trao đổi chi tiết khi nói và cô đọng ngôn từ sau những bài đọc thì chúng ta mới đủ tư liệu để viết ra một bài luận hoàn chỉnh. Phải thừa nhận rằng kỹ năng viết luận là vô cùng quan trọng bởi đó là cách chúng ta truyền đạt thông điệp đến người khác. 

Vì vậy, hôm nay Jaxtina sẽ cung cấp một số bài luận mẫu ở trình độ nâng cao để bạn học tham khảo. Jaxtina mong bạn sẽ thực hành viết luận thường xuyên về nhiều chủ đề khác nhau để phát triển khả năng viết văn trôi chảy và linh hoạt hơn.

Các bài luận mẫu trình độ nâng cao - Phần 2

Các bài luận mẫu trình độ nâng cao – Phần 2

Một số lưu ý trước khi viết luận:

1. Xác định được đề tài cụ thể.

2. Xác định được thể loại của bài viết, ví dụ: văn tường thuật, văn miêu tả, …

3. Xây dựng ý tưởng để lập dàn ý. (Phần lớn sự thành công của bài luận phụ thuộc vào dàn ý.)

4. Khi viết bài nên chú ý cách diễn đạt để thể hiện sự mạch lạc của ý tưởng, câu văn nên rõ ràng, không cần quá hoa mỹ.

5. Nên xem lại bài trước khi chấm bút. (Mắc phải những lỗi nhỏ như sai ngữ pháp, sai từ vựng, … sẽ làm cho bài viết kém thu hút đi rất nhiều.)

>>  Mời bạn xem thêm: khóa học luyện thi Ielts tốt nhất hiện nay

Bây giờ mời bạn đọc tham khảo 2 bài luận sau đây nhé!

ESSAY 1:

Padlet: A Useful Web Tool for Class Projects

by Max52, 27 February

There are lots of websites for sharing information in an educational context, but one specifically has caught my attention. We have been using the Padlet website in my English class for group projects and I would like to give you an overview of this collaborative online space. (1)

There are a whole host of reasons why Padlet appeals to students and teachers, but probably one of the main advantages is its user-friendliness. Despite never having used it before, I managed to set up Padlet pages for different projects so that the other members of my group and I could post and share our work. The interface is intuitive and after a few minutes, I quickly got the hang of how it works. There’s a help menu for any queries or doubts you have about the settings. The great thing is that you can write directly on the board or upload information in a variety of formats including written text, audio, video or images. Once uploads are complete, there’s the option to comment on the content and to share via the typical social media channels. Alternatively, the walls can be kept as password-protected private spaces to ensure that only people from your class can access the space. A further advantage is that students can access the wall both in class and outside class, making it a versatile learning tool for classwork and homework. 

Despite the numerous advantages (2), there are certain downsides that should be highlighted. One issue is that of privacy. Walls are not private by default, so you have to make sure you alter the settings to ensure complete privacy. In addition, the lengthy URL- the webpage address – can be shortened, but this involves an extra step during the set-up stage. Furthermore, despite offering a range of layout formats, certain formats lend themselves to certain projects and it is up to the user to identify the best one to showcase each project. It’s also worth mentioning that your posts are not automatically visible to everyone – the teacher has to set themselves up as a moderator and accept or reject your post to make it visible to your classmates. 

On balance, I certainly think the benefits of Padlet outweigh the disadvantages (3). I have found it invaluable in producing high-quality collaborative projects, so if you’re looking for a user-friendly, collaborative website, I suggest you give Padlet a try. (4)

(Nguồn: Padlet: A Useful Web Tool for Class Projects, British council)

Chú ý: Để viết tốt một bài luận bạn nên chú ý những mẫu câu sau:

– Câu (1) dùng để tuyên bố rõ ràng về vấn đề chính (câu chủ đề) trong bài luận.

– Câu (2) dùng để bàn luận về những quan điểm trái chiều, giúp bài viết khách quan hơn.

– Câu (3) dùng để tổng kết lại những vấn đề được đề cập ở trên, đưa ra quan điểm và thực tiễn nhưng phải bảo vệ ý kiến, đánh giá chung của bản thân ở đoạn cuối.

– Câu (4) dùng để đưa ra lời khuyên, thường là câu cuối cùng của bài viết.

Các từ vựng cần chú ý trong bài:

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
collaborative (a)  /kəˈlæb.ə.reɪt/ tính cộng tác, hợp tác
user-friendliness (n) /ˌjuː.zəˈfrend.li.nəs/ thân thiện với người dùng
upload (v) /ʌpˈləʊd/ tải lên
interface (n) /ˈɪn.tə.feɪs/ giao diện
intuitive (a)  /ɪnˈtʃuː.ɪ.tɪv/ trực quan
password-protected (a) /ˈpɑːs.wɜːd prəˈtek.tɪd/ bảo vệ bằng mật khẩu
versatile (a)  /ˈvɜː.sə.taɪl/ đa năng
default (n)  /dɪˈfɒlt/ mặc định, như thiết lập sẵn
moderator (n) /ˈmɒd.ər.eɪ.tər/  người kiểm duyệt

 

Xem đáp án

 • Bài dịch:
  Padlet: Một Công Cụ Mạng Hữu Ích Cho Việc Học
  Được Viết Bởi Max52, Ngày 27 Tháng 2
  Có rất nhiều trang web để chia sẻ thông tin trong lĩnh vực giáo dục, nhưng đây là một trong những trang web đã đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Chúng tôi đã sử dụng trang web Padlet trong lớp học tiếng Anh cho các dự án nhóm và tôi muốn giới thiệu đến bạn không gian làm việc cộng tác trực tuyến khách quan này.
  Có rất nhiều lý do khiến Padlet hấp dẫn nhiều học sinh và giáo viên, nhưng có lẽ một trong những ưu điểm đó chính là tính thân thiện với người dùng. Mặc dù chưa bao giờ sử dụng nó trước đây, tôi đã có thể thiết lập các trang Padlet cho các dự án khác nhau, để các thành viên trong nhóm có thể đăng tải và chia sẻ công việc của mình. Tôi đã nhanh chóng hiểu được cách hoạt động của giao diện trực quan chỉ sau vài phút. Có một bảng chọn giúp giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về phần cài đặt. Đặc biệt, bạn có thể viết trực tiếp lên bảng hoặc tải thông tin ở nhiều định dạng bao gồm văn bản viết, âm thanh, video hoặc hình ảnh. Khi quá trình tải lên hoàn tất, còn có thêm các mục tùy chọn, nhận xét về nội dung và chia sẻ qua các kênh truyền thông xã hội điển hình. Ngoài ra, các bức tường mạng có thể được giữ làm không gian riêng được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo rằng chỉ những người trong lớp mới có quyền truy cập vào. Một lợi thế nữa là sinh viên có thể truy cập được vào cả tường trong và ngoài lớp, điều này khiến nó trở thành một công cụ học tập đa năng để hoàn thành bài tập trên lớp và về nhà.
  Mặc dù có rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn có một số nhược điểm nhất định cần được nói rõ. Một vấn đề ở đây chính là quyền riêng tư. Tường mạng không được mặc định ở chế độ riêng tư, vì vậy bạn phải đảm bảo rằng bạn đã thay đổi quyền riêng tư trong phần cài đặt. Ngoài ra, địa chỉ trang web URL dài có thể được rút ngắn, nhưng điều này cần đến một bước bổ sung trong giai đoạn thiết lập. Trang web cung cấp một loạt các mẫu bố cục, nhưng một số định dạng sẽ phù hợp với các dự án nhất định và người dùng cần phải lựa chọn được loại hình tốt nhất cho từng dự án. Cần chắc chắn rằng bài đăng của bạn không tự động hiển thị với mọi người – giáo viên phải tự cài đặt mình làm người kiểm duyệt để chấp nhận hoặc từ chối bài đăng được hiển thị trong tường của lớp bạn.
  Nhìn chung, tôi chắc chắn rằng lợi ích của Padlet lớn hơn rất nhiều so với những bất lợi của nó. Tôi nhận thấy nó rất quan trọng trong việc tạo ra các dự án cộng tác chất lượng cao, vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một trang web cộng tác, thân thiện với người dùng, tôi khuyên bạn nên dùng thử Padlet.

 

>> Mời bạn xem thêm thông tin khóa học tiếng Anh cho người mất gốc

Hãy chuyển sang phần bài tập để Jaxtina giúp bạn ôn tập lại từ vựng đã gặp trong bài và nắm được nội dung cốt yếu của bài luận nhé.

Practice 1. Gap fill with words from the essay. (Điền vào khoảng trống với các từ trong bài luận.)

The Padlet website is a (1) ____ online space for sharing information in an educational context. The main advantages are its (2) ____ and (3) ______. Students can write directly on the board or (4) ______ information in various formats including written text, audio, video, or images. There are some downsides to the site, such as privacy and the length of the webpage address. However, it’s easy to change the initial (5) ______ and choose the official moderator. Therefore, I have found it useful in producing high-quality collaborative projects as a (6) _____ learning tool.

Xem đáp án

 • 1. collaborative
 • 2. user-friendliness
 • 3. intuitive interface
 • 4. upload
 • 5. default
 • 6. moderator
 • 7. versatile
 • Bài dịch:
  Trang web Padlet là một không gian làm việc cộng tác trực tuyến để chia sẻ thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Ưu điểm chính là thân thiện với người dùnggiao diện trực quan. Học sinh có thể viết trực tiếp lên bảng hoặc tải lên thông tin ở nhiều định dạng khác nhau bao gồm văn bản viết, âm thanh, video hoặc hình ảnh. Có một số nhược điểm của trang web, chẳng hạn như quyền riêng tư và độ dài của địa chỉ trang web. Tuy nhiên, thật dễ dàng để thay đổi mặc định ban đầu và chọn người kiểm duyệt chính thức. Do đó, tôi nhận thấy nó vô cùng hữu ích trong việc tạo ra các dự án hợp tác chất lượng cao như một công cụ học tập đa năng.

 

ESSAY 2

A Horrible Sight

On the main roads of West Malaysia accidents occur almost every day. Most of them are caused by young drivers who are long of speed. The recklessness has caused the death of even careful drivers. What I am about to relate concerns the death of some young people, resulting from the reckless driving of a young man.

On the day in question, I was travelling with my brother to Ipoh. As my brother’s car was old, he had to drive slowly. We left Singapore, our hometown, very early in the morning, so that we could reach our destination before dark. The slow journey soon made me so tired that I fell asleep. However, we broke our Journey at Yong Peng, a small town in Johore, for some refreshment. When we resumed our journey, we saw a number of badly damaged vehicles in front of the Police Station of that town. My brother then began to talk about the various accidents that he had seen on that road. I began to grow uneasy about the rest of the journey. My brother had told me that most of the accidents occurred within a few miles of that town. I now began to fear for our own safety. Then, suddenly, a car, running at great speed, outlook our car. My brother then predicted that the car would be involved in an accident soon. After that my heart began to beat fast.

The car was soon out of sight. My brother, however, assured me that I would have an opportunity to see a very bad accident, and sure enough, we soon arrived at a distressing scene. 

The car that had overtaken our car was in a ditch and four young girls were lying dead on the roadside. Their faces and clothes were covered with blood. Some people were trying to extricate the other occupants, including the young driver, who were still alive in the car. But all of a sudden, the car was on fire, and their efforts failed. Thus, the occupants in the car were burnt alive, and it was indeed heart-rending to hear their last screams. Soon a fire engine and the police arrived with an ambulance, but it was too late.

This was indeed a horrible sight, and every today the mention of accidents reminds me of those piteous screams of the dying ones in that car.

(Nguồn: Best Model Essay Plus IELTS & TOEFL Essay)

Các từ vựng cần chú ý trong bài:

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
recklessness (n) /ˈrek.ləs.nəs/ tính thiếu thận trọng,tính kinh suất, tính liều lĩnh
to be about to (pre.p) / tə bi əˈbaʊt tə/ định làm gì ngay, sắp làm gì
in question (n.p) / ɪn ˈkwes.tʃən/ được nói đến, được bàn đến
resume (v) /rɪˈzjuːm/ bắt đầu lại, tiếp tục, trở lại (sau khi nghỉ, dừng)
overtake (v) /ˌəʊ.vəˈteɪk/ vượt qua
ditch (n) /dɪtʃ/ hào, rãnh, mương
extricate (v) /ˈek.strɪ.keɪt/ gỡ, gỡ thoát, giải thoát
occupant (n) /ˈɒk.jə.pənt/ người sở hữu, người sử dụng
heart-rending (adj) /ˈhɑːtˌren.dɪŋ/ đau lòng, não lòng, thương tâm, xé ruột
piteous (adj) /ˈpɪt.i.əs/ thảm thương, đáng thương hại

 

Xem đáp án

 • Dịch nghĩa:
  Một Cảnh Tượng Khủng Khiếp
  Trên những con đường chính ở Tây Malaysia, tai nạn xảy ra hầu như mỗi ngày. Phần lớn các tai nạn là do những tay lái trẻ ưa thích tốc độ. Sự liều lĩnh của họ đã gây nên cái chết cho những lái xe thận trọng khác. Những gì tôi sắp kể sau đây liên quan đến cái chết của một số thanh niên gây ra do sự khinh suất của một tay lái trẻ.
  Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đang trên đường đến Ipoh với anh tôi. Vì chiếc xe đã cũ nên anh tôi phải lái rất chậm. Chúng tôi rời khỏi quê hương Singapore vào buổi sáng sớm để có thể đến nơi trước khi trời tối. Chuyến khởi hành chậm chạp chẳng mấy chốc làm tôi buồn chán đến mức thiếp đi. Tuy nhiên, chúng tôi dừng lại ở Yong Peng, một thị trấn nhỏ ở Johore để mua thực phẩm tươi. Trên đường quay lại, chúng tôi thấy vài chiếc xe hỏng nặng trước sở cảnh sát của thành phố. Anh tôi bắt đầu kể về những tai nạn mà anh đã chứng kiến trên con đường đó. Còn tôi cảm thấy bồn chồn suốt cả quãng đường còn lại. Anh tôi bảo tôi rằng phần lớn các tai nạn xảy ra cách thị trấn đó vài dặm. Lúc đó tôi cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của chúng tôi. Thế rồi, bỗng nhiên một chiếc xe hơi chạy hết tốc lực vượt qua xe chúng tôi. Anh tôi đoán rằng thế nào chiếc xe kia cũng gây tai nạn. Sau đó tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.Chẳng bao lâu, chiếc xe khuất dạng. Nhưng anh tôi quả quyết với tôi rằng tôi sắp phải chứng kiến một tai nạn tồi tệ, và đúng như thế, một lát sau chúng tôi đã đến đoạn đường với thảm cảnh thê lương.
  Chiếc xe đã vượt qua chúng tôi lúc này đang nằm trong con mương, và bốn cô gái trẻ nằm chết trên đường phố. Mặt và quần áo họ bê bết máu. Một số người cố sức giải thoát cho hành khách còn sống trong xe và người tài xế trẻ; nhưng thật không ngờ, chiếc xe bùng cháy và nỗ lực của họ cũng tiêu tan. Thế là những người trong xe bị thiêu sống, tiếng gào thét hấp hối của họ như xé lòng. Ngay sau đó, xe cứu hỏa và cảnh sát đến cùng với xe cấp cứu nhưng đã quá muộn.Đây thật là một cảnh tượng kinh hoàng và cho đến tận hôm nay, khi nói đến tai nạn tôi lại nhớ đến những tiếng kêu cứu thảm thương của những người sắp chết trong chiếc xe đó.

 

Hãy chuyển sang phần bài tập để Jaxtina giúp bạn ôn tập lại từ vựng đã gặp trong bài và nắm được nội dung cốt yếu của bài luận nhé!

Practice 2. Gap fill with words from the essay. (Điền vào khoảng trống với các từ trong bài luận.)

On the main roads of West Malaysia accidents occur almost every day. Most of them are caused by young drivers who are long of speed. The (1) ____ has caused the death of even careful drivers. What I (2) ____ relate concerns the death of some young people, resulting from the reckless driving of a young man. In Singapore, young girls were (3) ____ after a car they were travelling in was involved in an accident.

The driver of the car that had (4) ____ their car was trying to (5) ____ people from the burning wreckage but his efforts failed and he died. ‘Every today the mention of accidents reminds me of those (6) ____ screams of the dying ones in that car’.

Xem đáp án

 • 1. recklessness 
 • 2. am about to
 • 3. burnt live
 • 4. overtaken
 • 5. extricate
 • 6. piteous
 • Bài dịch:
  Trên các con đường chính phía Tây Malaysia, tai nạn xảy ra hầu như mỗi ngày. Phần lớn là do tài xế trẻ chạy quá tốc độ dài. Sự liều lĩnh đã gây ra cái chết cho những tài xế cẩn thận khác. Những điều tôi sắp trình bày liên quan đến cái chết của một số thanh niên do hành vi lái xe liều lĩnh của một tay lái trẻ. Ở Singapore, các cô gái trẻ đã bị thiêu sống sau khi một chiếc ô tô mà họ đang đi gặp tai nạn.Người lái xe ô tô đã vượt qua xe của họ đang cố gắng cứu thoát mọi người khỏi đống đổ nát đang cháy nhưng nỗ lực của anh ta thất bại và tử vong. ‘Mỗi ngày nhắc đến tai nạn lại khiến tôi nhớ đến những tiếng la hét thảm thiết của những người sắp chết trong chiếc xe đó’

 

>> Mời bạn xem ngay các trung tâm tiếng Anh Hà Nội được yêu thích nhất

Hy vọng bài viết này của Jaxtina sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về các bài luận ở trình độ nâng cao. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn và phần nào giúp bạn học hứng thú hơn với việc luyện tập thường xuyên để trau dồi khả năng tiếng Anh của mình.

Nếu bạn có dự định học tiếng Anh giao tiếp thành thạo hơn thì hiện nay Jaxtina đang cung cấp khóa học 4SKILLS – khóa học giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp thành thạo cũng như sử dụng tiếng Anh như một công cụ cho việc học tập và nghiên cứu, nếu bạn quan tâm thì hãy xem chi tiết hơn tại website của chúng mình hoặc gọi qua hotline tại các cơ sở của Jaxtina https://jaxtina.com/lien-he/ để được tư vấn nhé!

Jaxtina chúc bạn học tốt!

Dành cho bạn:

Bạn đang tìm một trung tâm tiếng Anh uy tín và đảm bảo chất lượng giảng dạy? Jaxtina English Center - lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn!

  Đăng ký nhận tư vấn miễn phí  * Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.


  5/5 - (1 bình chọn)