Bạn ở HCM? Tới ngay cơ sở tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM!
Chưa biết chọn khoá học nào? Hãy xem các khoá học tại Jaxtina!
        Tân sinh viên? Tìm hiểu về Anh ngữ Jaxtina ngay!
X
Menu
Jaxtina English Center
Hệ thống đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kĩ Năng – Luyện Thi IELTS – TOEIC hàng đầu Việt Nam

Các bài luận mẫu trình độ nâng cao – Phần 1

5/5 - (1 bình chọn)

Viết luận là một kỹ năng vô cùng quan trọng và có yêu cầu cực kỳ cao: từ kỹ năng tổng hợp, phân tích đến xử lý thông tin cũng như vốn từ vựng cần phải phong phú. Vì có những yêu cầu cao như thế nên các bài viết luận luôn được đưa vào các bài thi chứng chỉ quốc tế để kiểm tra trình độ của học viên. Hôm nay, Jaxtina sẽ cung cấp cho các bạn những bài luận mẫu trình độ nâng cao để các bạn có thể tham khảo khi thực hành viết bài luận của mình. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé!

Các bài luận mẫu trình độ nâng cao – Phần 1

Trước tiên, chúng ta hãy đi tìm hiểu về cách viết một bài luận hoàn chỉnh nhé:

Bước 1: Đọc và hiểu kỹ đề bài, dạng bài

Bước 2: Lập dàn ý

Bước 3: Khai triển dàn ý thành bài luận

Bước 4: Soát lại bài (Kiểm tra ngữ pháp, lỗi chính tả, …)

Và bây giờ, các bạn hãy cùng tham khảo 2 bài luận sau đây nhé!

ESSAY 1: 

Many businesses think that the new employees who have just graduated from school lack interpersonal skills, such as working with colleagues as a team.

What has caused this and what are the solutions to this problem?

It is claimed by some business owners and recruiters that graduates nowadays tend to lack interpersonal skills. This essay will first explore why this is the case, before then suggesting how it may be remedied.

If it is true that graduates now lack the interpersonal skills necessary to succeed in the modern workplace, then that surely can be blamed on the exceptionally high level of theoretical knowledge necessary to achieve a good degree. As universities have become more competitive, the requirements for achieving a degree have gotten much more stringent, and students are required to spend all their time reading books and preparing for difficult assessments. It seems likely that this hinders their opportunities to socialize or work with others on productive tasks.

Solving this problem should not be terribly difficult. In fact, university faculties should pay attention to these complaints and implement solutions into their courses. Perhaps the most obvious suggestion is that students must be required to participate in more group activities throughout their education. For example, rather than studying all day and night to write an essay or sit an exam, students could be asked to prepare a group presentation together with their peers. Ideally, these groups should be picked at random to ensure that students develop the necessary skills to work with others whom they would not have previously chosen to work with.

In conclusion, it appears that universities are failing students by not educating them on how to develop their interpersonal skills, and as a result, they are struggling in the workplace. These universities should thus require students to develop their communicative abilities through specific group-based tasks.

Xem đáp án

 • Dịch nghĩa:
  Nhiều doanh nghiệp cho rằng nhân viên mới ra trường thiếu kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, chẳng hạn như làm việc nhóm với đồng nghiệp.
  Điều gì đã gây ra điều này và giải pháp cho vấn đề này là gì?
  Một số chủ doanh nghiệp và nhà tuyển dụng khẳng định rằng sinh viên tốt nghiệp ngày nay có xu hướng thiếu kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân. Bài luận này trước tiên sẽ tìm hiểu lý do tại sao lại như vậy, trước khi đề xuất cách khắc phục.
  Nếu đúng là sinh viên tốt nghiệp hiện nay thiếu các kỹ năng giao tiếp cần thiết để thành công trong môi trường làm việc hiện đại thì điều đó chắc chắn là mức độ kiến ​​thức lý thuyết đặc biệt cao cần thiết để đạt được một bằng cấp tốt. Khi các trường đại học trở nên cạnh tranh hơn, các yêu cầu để đạt được bằng cấp trở nên nghiêm ngặt hơn nhiều, và sinh viên được yêu cầu dành toàn bộ thời gian để đọc sách và chuẩn bị cho các bài đánh giá khó khăn. Có vẻ như điều này làm cản trở cơ hội giao tiếp xã hội của họ hoặc cơ hội làm việc với những người khác trong các nhiệm vụ một cách hiệu quả.
  Giải quyết vấn đề này không quá khó. Trên thực tế, các trường đại học nên chú ý đến những phàn nàn này và đưa các giải pháp vào các khóa học của họ. Có lẽ gợi ý rõ ràng nhất là học sinh phải được yêu cầu tham gia nhiều hoạt động nhóm hơn trong suốt quá trình học của mình. Ví dụ, thay vì nghiên cứu cả ngày lẫn đêm để viết một bài luận hoặc tham gia một kỳ thi, học sinh có thể được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình nhóm cùng với các bạn của mình. Tốt nhất, các nhóm này nên được chọn ngẫu nhiên để đảm bảo rằng sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết để làm việc với những người khác mà trước đây họ không được chọn làm việc.
  Tóm lại, có vẻ như các trường đại học đang đánh mất sinh viên khi không giáo dục họ cách phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và kết quả là họ gặp khó khăn ở nơi làm việc. Do đó, các trường đại học này nên yêu cầu sinh viên phát triển khả năng giao tiếp của họ thông qua các nhiệm vụ dựa trên nhóm cụ thể.

 

Các từ vựng nổi bật trong bài:

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
interpersonal skill (n.p) /ˌɪn.təˈpɜː.sən.əl skɪl/ kỹ năng giao tiếp
remedy (v) /ˈrem.ə.di/ đề xuất cách khắc phục
blame on st/sb (v.p) /bleɪm ɒn/ đổ lỗi cho cái gì/ai
theoretical (adj) /θɪəˈret.ɪ.kəl/ mang tính lý thuyết
stringent (adj) /ˈstrɪn.dʒənt/ nghiêm khắc
struggling (adj) /ˈstrʌɡ.lɪŋ/ khó khăn

 

ESSAY 2:

Some people think that a sense of competition in children should be encouraged. Others believe that children who are taught to co-operate rather than compete become more useful adults.

Discuss both these views and give your own opinion.

People disagree over how to raise their kids, with many parents and teachers suggesting that competition is detrimental to their development. They think that children should be taught cooperation instead. This essay will look at both views, before deciding that these need not be mutually exclusive.

The argument against the competition in children essentially revolves around the idea that it is unhealthy for children to be pitted against one another. Rather than teaching them to compete, these people argue, we should teach them to work together. Natural selection dictates that some children will invariably be winners while others will be losers, and in the modern era, this seems like an outdated concept. All children should be winners.

On the other hand, competition is a part of life and therefore children should be exposed to it from the beginning. It needn’t be unfair, of course. When children are taught healthy attitudes towards competition – such as sportsmanship – then it is actually tremendously beneficial for them. They can learn how to participate in natural activities and then deal healthily with the result, whether that is victory or loss.

However, it seems to me that there is no real distinction between competition and cooperation. Team sports, after all, involve both these elements. If children play football, basketball, or rugby, then they will work with their teammates to compete against another team. In the end, both aspects are learned.

In conclusion, there is no need to separate competition from cooperation, and neither should be removed from a child’s education or environment. Both are important for child development.

Xem đáp án

 • Dịch nghĩa:
  Một số người nghĩ rằng cảm giác cạnh tranh ở trẻ em nên được khuyến khích. Những người khác tin rằng những đứa trẻ được dạy để hợp tác thay vì cạnh tranh sẽ trở thành những người lớn hữu ích hơn.
  Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.
  Mọi người không đồng tình về cách nuôi dạy con cái của họ, với nhiều phụ huynh và giáo viên cho rằng cạnh tranh có hại cho sự phát triển của chúng. Họ cho rằng thay vào đó, trẻ em nên được dạy về sự hợp tác. Bài luận này sẽ xem xét cả hai quan điểm, trước khi quyết định rằng những quan điểm này không cần loại trừ lẫn nhau.
  Lập luận không ủng hộ sự cạnh tranh ở trẻ em chủ yếu xoay quanh ý kiến ​​cho rằng trẻ em đọ sức với nhau là không lành mạnh. Thay vì dạy họ cạnh tranh chúng ta nên dạy họ cách làm việc cùng nhau. Chọn lọc tự nhiên quy định rằng một số trẻ em luôn luôn là người chiến thắng trong khi những đứa trẻ khác sẽ là kẻ thua cuộc, và trong thời kỳ hiện đại, điều này dường như là một khái niệm lỗi thời. Tất cả trẻ em nên là người chiến thắng.
  Mặt khác, cạnh tranh là một phần của cuộc sống và do đó trẻ em nên được tiếp xúc với nó ngay từ đầu. Tất nhiên, điều đó không phải là không công bằng. Khi trẻ em được dạy về thái độ lành mạnh đối với sự cạnh tranh – chẳng hạn như tinh thần thể thao – thì điều đó thực sự rất có lợi cho chúng. Họ có thể học cách tham gia vào các hoạt động tự nhiên và sau đó đối phó với kết quả một cách lành mạnh, cho dù đó là chiến thắng hay thất bại.
  Tuy nhiên, đối với tôi, dường như không có sự phân biệt thực sự giữa cạnh tranh và hợp tác. Xét cho cùng, các môn thể thao đồng đội liên quan đến cả hai yếu tố này. Nếu trẻ chơi bóng đá, bóng rổ hoặc bóng bầu dục, thì chúng sẽ cùng đồng đội của mình thi đấu với đội khác. Cuối cùng, cả hai khía cạnh đều được học.
  Tóm lại, không cần phải tách cạnh tranh ra khỏi sự hợp tác và cũng không nên loại bỏ sự giáo dục hoặc môi trường của trẻ. Cả hai đều quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

 

Các từ vựng nổi bật trong bài:

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
detrimental (adj) /ˌdet.rɪˈmen.təl/ bất lợi
cooperation (n) /kəʊˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ sự hợp tác
pit against sb/st (v.p) /pɪt əˈɡenst/ đọ sức với ai/cái gì
dictate (v) /dɪkˈteɪt/ ra lệnh, quy định
tremendously (adv) /trɪˈmen.dəs.li/ rất nhiều
distinction (n) /dɪˈstɪŋk.ʃən/ sự phân biệt
rugby (n) /ˈrʌɡ.bi/ bóng bầu dục

 

>> Có thể bạn quan tâm khóa học tiếng Anh doanh nghiệp

Trên đây là 2 bài luận mẫu và các từ mới với band điểm cao mà các bạn có thể tham khảo khi viết luận. Bây giờ bạn hãy cùng làm bài tập để nhớ được từ vựng lâu hơn nhé!

Practice 1. Match the words in column A with its meaning in column B. (Nối các từ ở cột A với nghĩa phù hợp ở cột B.)

A B
1. blame on st/sb a. bóng bầu dục
2. rugby b. nghiêm khắc
3. pit against sb/st c. đề xuất cách khắc phục
4. stringent d. đổ lỗi cho cái gì/ai
5. remedy e. đọ sức với ai/cái gì

 

Xem đáp án

 1. d
 2. a
 3. e
 4. b
 5. c

 

>> Có thể bạn quan tâm khóa học luyện thi Ielts cam kết chất lượng tại Jaxtina

Practice 2. Write the words in the box in suitable brackets. (Điền từ trong khung vào chỗ trống thích hợp.)

remedied rugby interpersonal skills  stringent theoretical


1. Six ____ internationals were forced to stop taking part in the game due to using drugs to improve their performance.

2. This problem must be _____ immediately.

3. He isn’t good at answering ______ questions.

4. _________ is very important when applying in any job.

5. More_________ security measures should be used to protect users’ information.

Xem đáp án

 1. rugby
  Six rugby internationals were forced to stop taking part in the game due to using drugs to improve their performance.” Nghĩa là “Sáu vận động viên bóng bầu dục bị buộc dừng tham gia trận đấu vì sử dụng chất cấm để tăng thể lực.”
 2. remedied
  “This problem must be remedied immediately.” Nghĩa là “Vấn đề này cần được đưa ra cách khắc phục một cách nhanh chóng.”
 3. theoretical
  “He isn’t good at answering theoretical questions.” Nghĩa là “Anh ấy không giỏi trả lời các câu hỏi lý thuyết.
 4. interpersonal skills
  “Interpersonal skills are very important when applying in any job.” Nghĩa là “Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng khi đi ứng tuyển tại bất cứ công việc nào.”
 5. Stringent
  More stringent security measures should be used to protect users’ information.” Nghĩa là “Nhiều biện pháp bảo mật nghiêm ngặt cần được sử dụng để bảo vệ thông tin người dùng.”

 

Trên đây là các bài luận ở trình độ nâng cao (phần 1) mà Jaxtina muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn và phần nào giúp bạn học hứng thú hơn với việc luyện tập thường xuyên để trau dồi khả năng tiếng Anh của mình.

Ngoài ra, nếu bạn có dự định học tiếng Anh giao tiếp thành thạo hơn thì hiện nay Jaxtina đang cung cấp khóa học 4SKILLS – khóa học giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp thành thạo cũng như sử dụng tiếng Anh như một công cụ cho việc học tập và nghiên cứu, nếu bạn quan tâm thì hãy xem chi tiết hơn tại website của chúng mình hoặc gọi qua hotline tại các cơ sở của Jaxtina https://jaxtina.com/lien-he/ để được tư vấn nhé. 

Jaxtina chúc bạn học tốt!

Nguồn tham khảo: https://ted-ielts.com/education/ 

Dành cho bạn:

Bạn đang tìm một trung tâm tiếng Anh uy tín và đảm bảo chất lượng giảng dạy? Jaxtina English Center - lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn!

  Đăng ký nhận tư vấn miễn phí  * Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.


  5/5 - (1 bình chọn)