Bạn ở HCM? Tới ngay cơ sở tại đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM!
Chưa biết chọn khoá học nào? Hãy xem các khoá học tại Jaxtina!
        Tân sinh viên? Tìm hiểu về Anh ngữ Jaxtina ngay!
X
Menu

Bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Bộ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành với 20 chuyên ngành thông dụng nhất, bao gồm hàng nghìn từ vựng thuộc các chuyên ngành với giải thích nghĩa chi tiết, giúp bạn dễ học và sử dụng.

Đa dạng chuyên ngành
Bộ từ vựng 20 chuyên ngành trải rộng các lĩnh vực ngân hàng, y tế, kinh tê, môi trương, khách sạn dịch vụ…

Ứng dụng thực tế
Từ và ví dụ ứng dụng thực tế cao, học viên có thể dễ dàng áp dụng vào công việc hàng ngày.