Menu

Các dạng bài Reading IELTS và cách làm hiệu quả

Trong bài thi IELTS, Reading luôn được đánh giá là kỹ năng dễ nhất. Nhưng để đạt điểm cao trong kỹ năng này, trước hết các bạn phải nắm rõ được các dạng bài Reading IELTS. Do đó, bạn hãy xem hết bài viết này để nắm rõ các dạng bài thường xuyên xuất hiện để lên chiến thược luyện thi IELTS Reading nhé! 

1. Multiple choices

Đây là dạng câu hỏi lựa chọn giữa 3 – 4 đáp án được cho sẵn. Dạng câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc hiểu thông tin chi tiết, cụ thể. Đây là dạng câu hỏi khá khó vì thông tin trong các đáp án mang nghĩa tương đương nhau và hầu như đều được nhắc đến trong bài đọc. Do đó, khi luyện đề IELTS, bạn cần cẩn thận với dạng câu hỏi này.

Lưu ý khi làm bài

 • Đọc câu hỏi và các đáp án trắc nghiệm, gạch chân key word (từ khóa)
 • Xác định vị trí thông tin trong bài đọc
 • So sánh đối chiếu thông tin với các đáp án đã cho và tiến hành chọn đáp án đúng

Một ví dụ về dạng bài Multiple choice:

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.)

One of the most famous photographs in the story of rock’n’roll emphasizes Ciaidini’s views. The 1956 picture of singers Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, and Jerry Lee Lewis jamming at a piano in Sun Studios in Memphis tells a hidden story. Sun’s ‘million-dollar quartet’ could have been a quintet. Missing from the picture is Roy Orbison’ a greater natural singer than Lewis, Perkins or Cash. Sam Phillips, who owned Sun, wanted to revolutionize popular music with songs that fused black and white music, and country and blues. Presley, Cash, Perkins and Lewis instinctively understood Phillips’s ambition and believed in it. Orbison wasn’t inspired by the goal, and only ever achieved one hit with the Sun label.

Choose the correct letter, A, B, C or D. (Chọn đáp án đúng.)

1. The example of the ‘million-dollar quartet’ underlines the writer’s point about
   A. recognizing talent.
   B. working as a team.
   C. having a shared objective.
   D. being an effective leader.

Xem đáp án
 1. C: Dựa vào cụm từ khóa của câu hỏi million-dollar quartet (bộ tứ triệu đô) và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này Sam Phillips, who owned Sun, wanted to revolutionise popular music with songs that fused black and white music, and country and blues. Presley, Cash, Perkins and Lewis instinctively understood Phillips’s ambition and believed in it. Orbison wasn’t inspired by the goal, and only ever achieved one hit with the Sun label. nghĩa là ‘Sam Philips – chủ của Sun Studios muốn cách mạng hóa âm nhạc đại chúng bằng các bài hát kết hợp giữa nhạc đen-trắng, nhạc đồng quê và nhạc blues. Presley, Cash, Perkins and Lewis hiểu được tham vọng của Philips và tin tưởng vào tham vọng ấy. Orbison không có chung mục tiêu ấy và chỉ có một bản hit với hãng sản xuất Sun.’ để xác định đáp án là C. Trong câu này, ‘million-dollar quartet’ bao gồm ‘Presley, Cash, Perkins and Lewis’, và ‘having a shared objective’ được hiểu thông qua các cụm từ “understood Phillips’s ambition and believed in it”.

>>>> Tìm Hiểu Chi Tiết: Cách làm multiple choice IELTS Reading hiệu quả

2. Matching headings

Dạng bài Matching headings yêu cầu thí sinh chọn heading trong một list cho trước để ghép với nội dung của từng đoạn văn có trong bài đọc. Đây là một trong các dạng bài Reading IELTS tương đối khó và mất nhiều thời gian làm bài do các bạn cần đọc để xác định nội dung tổng quát của từng đoạn.

Lưu ý khi làm bài

 • Đọc hết tất cả các heading.
 • Đọc lướt từng đoạn văn, xác định nội dung của đoạn văn đó. Các bạn nên chú ý vào câu mở đầu hoặc câu cuối của đoạn văn vì đây là câu có thể chứa ý chính của cả đoạn.
 • So sánh đối chiếu lại với các heading đã cho và chọn đáp án đúng.

Một ví dụ về dạng bài Matching headings

Read the passage and choose the correct heading for paragraph A from the list of headings below. (Đọc đoạn văn và chọn tiêu đề cho đoạn văn A từ các tiêu đề đã cho bên dưới.)

List of Headings

i. A fresh and important long-term goal
ii. Charging for roads and improving other transport methods
iii. Changes affecting the distances goods may be transported
iv. Taking all the steps necessary to change transport patterns
v. The environmental costs of road transport
vi. The escalating cost of rail transport
vii. The need to achieve transport rebalance
viii. The rapid growth of private transport
ix. Plans to develop major road networks
x. Restricting road use through charging policies alone
xi. Transport trends in countries awaiting EU admission

EUROPEAN TRANSPORT SYSTEMS 1990 – 2010

What have been the trends and what are the prospects for European transport systems?

A. It is difficult to conceive of vigorous economic growth without an efficient transport system. Although modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking and teleservices, the requirement for transport continues to increase. There are two key factors behind this trend. For passenger transport, the determining factor is the spectacular growth in car use. The number of cars on European Union (EU) roads saw an increase of three million cars each year from 1990 to 2010, and in the next decade, the EU will see a further substantial increase in its fleet.

Xem đáp án

viii: Vì đoạn không có câu chủ đề nên cần đọc cả đoạn để xác định nội dung chính. Đoạn A có chứa thông tin the requirement for transport continues to increase. There are two key factors behind this trend. For passenger transport, the determining factor is the spectacular growth in car use. The number of cars on European Union (EU) roads saw an increase of three million cars each year from 1990 to 2010’ nghĩa là Nhu cầu về vận tải tiếp tục tăng. Có hai nhân tố chính dẫn đến xu hướng này. Đối với việc chuyên chở hành khách, yếu tố quyết định sự tăng trưởng ngoạn mục là việc sử dụng ô tô. Có thêm khoảng 3 triệu ô tô ở Châu Âu từ năm 1990 đến năm 2010’ chủ yếu đề cập đến việc số lượng ô tô tăng nhanh chóng tại Châu Âu lên nên đáp án là viii nghĩa là ‘Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện giao thông các nhân’

>>>> Khám Phá Ngay: Cách luyện Reading IELTS hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua

3. Matching Information

Dạng bài này yêu cầu xác định một chi tiết cụ thể trong văn bản rồi tìm đoạn văn tương ứng chứa thông tin đó.

Lưu ý khi làm bài

 • Đọc kĩ thông tin được đưa ra trong câu hỏi, gạch chân key word (từ khóa).
 • Scanning bài đọc để tìm thông tin đó trong bài.
 • So sánh đối chiếu với câu hỏi và chọn đáp án.

Một ví dụ về dạng bài Matching information

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.)

GIFTED CHILDREN AND LEARNING

A. Internationally, ‘giftedness’ is most frequently determined by a score on a general intelligence test, known as an IQ test, which is above a chosen cutoff point, usually at around the top 2-5%. Children’s educational environment contributes to the IQ score and the way intelligence is used. For example, a very close positive relationship was found when children’s IQ scores were compared with their home educational provision (Freeman, 2010). The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc. Because IQ tests are decidedly influenced by what the child has learned, they are to some extent measures of current achievement based on age-norms; that is, how well the children have learned to manipulate their knowledge and know-how within the terms of the test. The vocabulary aspect, for example, is dependent on having heard those words. But IQ tests can neither identify the processes of learning and thinking nor predict creativity.

B. Excellence does not emerge without appropriate help. To reach an exceptionally high standard in any area very able children need the means to learn, which includes material to work with and focused challenging tuition -and the encouragement to follow their dream. There appears to be a qualitative difference in the way the intellectually highly able think, compared with more average-ability or older pupils, for whom external regulation by the teacher often compensates for lack of internal regulation. To be at their most effective in their self-regulation, all children can be helped to identify their own ways of learning – metacognition – which will include strategies of planning, monitoring, evaluation, and choice of what to learn. Emotional awareness is also part of metacognition, so children should be helped to be aware of their feelings around the area to be learned, feelings of curiosity or confidence, for example.

Which paragraph contains the following information? (Đoạn văn nào chứa thông tin dưới đây?)

1. a reference to the influence of the domestic background on the gifted child.

Xem đáp án
 1. A: Dựa vào cụm từ khóa của câu cho sẵn domestic background (bối cảnh gia đình) và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này là The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc. nghĩa là Những đứa trẻ có IQ càng cao, đặc biệt là trên 130, thì chất lượng giáo dục của chúng tại nhà càng tốt, được xác định bởi sự tương tác với cha mẹ, số lượng sách hoặc các hoạt động trong nhà để xác định đáp án là A. Trong câu này, ‘The higher the children’s IQ scores’ được diễn đạt lại thành ‘the gifted child’ và ‘educational backup ’ được diễn đạt lại thành ‘domestic background’.

4. Matching features

Dạng bài Matching features yêu cầu chọn đáp án đúng từ một list các thông tin, tên riêng.

Lưu ý khi làm bài

 • Đọc kĩ câu hỏi, gạch chân từ khóa.
 • Scanning đoạn văn để xác định thông tin, tiên riêng đã cho.
 • So sánh đối chiếu với câu hỏi và chọn đáp án.

Một ví dụ về dạng bài Matching features

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau)

GIFTED CHILDREN AND LEARNING

But scientific progress is not all theoretical, knowledge is a so vital to outstanding performance: individuals who know a great deal about a specific domain will achieve at a higher level than those who do not (Elshout, 1995). Research with creative scientists by Simonton (1988) brought him to the conclusion that above a certain high level, characteristics such as independence seemed to contribute more to reaching the highest levels of expertise than intellectual skills, due to the great demands of effort and time needed for learning and practice. Creativity in all forms can be seen as expertise as mixed with a high level of motivation (Weisberg, 1993).  

To sum up, learning is affected by emotions of both the individual and significant others. Positive emotions facilitate the creative aspects of earning and negative emotions inhibit it. Fear, for example, can limit the development of curiosity, which is a strong force in scientific advance, because it motivates problem-solving behaviour. In Boekaerts’ (1991) review of emotion the learning of very high IQ and highly achieving children, she found emotional forces in harness. They were not only curious, but often had a strong desire to control their environment, improve their learning efficiency and increase their own learning resources. 

Look at the following statement and the list of people below. Match the statement with the correct person or people. (Nối câu dưới đây với tên người phát biểu.)

1. Gifted children know how to channel their feelings to assist their learning.

List of People

    A. Freeman
    B. Shore and Kanevsky
    C. Elshout
    D. Simonton
    E.  Boekaerts

Xem đáp án
 • E: Dựa vào cụm từ khóa của câu cho sẵn ‘channel their feelings ~ assist their learning’ (điều chỉnh cảm xúc ~ hỗ trợ việc học) và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này là ‘In Boekaerts’ (1991) review of emotion the learning of very high IQ and highly achieving children, she found emotional forces in harness. They were not only curious, but often had a strong desire to control their environment, improve their learning efficiency and increase their own learning resources.’ nghĩa là ‘Bài đánh giá về cảm xúc năm 1991 của Boekaerts của những đứa trẻ có IQ cao khi học cho thấy cảm xúc của chúng được khai thác. Chúng không những ham học hỏi mà còn có mong muốn kiểm soát môi trường xung quanh, tăng hiệu quả học tập, tự mình khám phá ra các tài liệu học tập khác.’ để xác định đáp án là E. Trong câu này, ‘emotional forces in harness’ được diễn đạt lại thành ‘channel their feelings’ và ‘improve their learning efficiency’ được diễn đạt lại thành ‘assist their learning’.

5. Matching endings

Khác với các dạng bài Reading IELTS trên, Matching endings sẽ yêu cầu nối phần đầu với phần kết thúc của câu để hoàn thành câu diễn tả thông tin có trong bài.

Lưu ý khi làm bài

 • Đọc các câu văn đề bài đưa ra và phần kết thúc có thể được lựa chọn.
 • Tìm kiếm thông tin tương ứng trong bài
 • Xác định phần kết hợp lý và chọn đáp án

Một ví dụ về dạng bài Matching endings

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.)

THE PSYCHOLOGY OF INNOVATION

The value fit matters, says Cialdini, because innovation is, in part, a process of change, and under that pressure we, as a species, behave differently, ‘When things change, we are hard-wired to play it safe .’ Managers should, therefore, adopt an approach that appears counterintuitive -they should explain what stands to be lost if the company fails to seize a particular opportunity. Studies show that we invariably take more gambles when threatened with a loss than when offered a reward.

Complete each sentence with the correct ending, A-G, below. (Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.)

1. At times of change, people tend to _____.

A. take chances.

B. share their ideas.

C. become competitive.

D. get promotion.

E. avoid risk.

F. ignore their duties.

G. remain in their jobs.

Nguồn tham khảo: IELTS Cambridge English 10

Xem đáp án
 1. E: Dựa vào cụm từ khóa của câu cho sẵn At times of change (Khi thay đổi) và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này là ‘When things change, we are hard-wired to play it safe. nghĩa là Khi mọi thứ thay đổi, chúng ta rất khó để an toàn.’ để xác định đáp án là E. Sau khi chọn được đáp án đúng, câu hoàn chỉnh là ‘At times of change, people tend to avoid risk.’ nghĩa là ‘Khi thay đổi, mọi người thường tránh các rủi ro.’

6. Yes/No/Not Given hoặc True/False/Not Given

Dạng bài này yêu cầu xác định xem thông tin hoặc ý kiến, quan điểm của người viết có trong câu hỏi đúng, sai hay không được nhắc đến trong bài.

Lưu ý khi làm bài

 • Hiểu được ý nghĩa từng đáp án:
  • Yes/True: có thể tìm thấy thông tin chính xác trong bài đọc.
  • No/False: có thể tìm thấy thông tin đối lập trong bài đọc.
  • Not Given: không thể tìm thấy thông tin trong bài đọc.
 • Đọc kĩ câu hỏi, gạch chân từ khóa.
 • Xác định đoạn văn chứa từ khóa trong bài đọc.
 • So sánh đối chiếu với câu hỏi và chọn đáp án.

Một ví dụ về dạng bài True/False/Not Given

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.)

STEPWELLS

During the sixth and seventh centuries, the inhabitants of the modern-day states of Gujarat and Rajasthan in North-western India developed a method of gaining access to clean, fresh groundwater during the dry season for drinking, bathing, watering animals and irrigation. However, the significance of this invention – the stepwell – goes beyond its utilitarian application.

Unique to the region, stepwells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. During their heyday, they were places of gathering, of leisure, of relaxation and of worship for villagers of all but the lowest castes. Most stepwells are found dotted around the desert areas of Gujarat (where they are called vav) and Rajasthan (where they are known as baori), while a few also survive in Delhi. Some were located in or near villages as public spaces for the community; others were positioned beside roads as resting places for travelers.

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

Write

TRUE   if the statement agrees with the information

FALSE   if the statement contradicts the information

NOT GIVEN   if there is no information on this

1. Examples of ancient stepwells can be found all over the world.

Xem đáp án
 1. False: Cụm từ khóa của câu cho sẵn là ancient stepwells ~ found all over the world (các giếng bậc thang cổ ~ được tìm thấy trên khắp thế giới) và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này là Most stepwells are found dotted around the desert areas of Gujarat (where they are called vav) and Rajasthan (where they are known as baori), while a few also survive in Delhi.nghĩa là ‘Phần lớn giếng bậc thang được tìm thấy ở quanh vùng sa mạc Gujarat và Rajasthan, trong khi chỉ có một vài giếng bậc thang còn tồn tại ở Delhi’. Vì giếng bậc thang chỉ tìm thấy ở vùng Gujarat, Rajasthan và Delhi không phải trên toàn thế giới nên đáp án là False

>>>> Có Thể Bạn Cần: Phân biệt true false not given trong bài thi IELTS Reading

7. Short answer questions

Dạng bài Short answer questions IELTS Reading yêu cầu trả lời các câu hỏi có liên quan đến các chi tiết trong bài đọc.

Lưu ý khi làm bài

 • Xác định số từ được dùng trong câu trả lời
 • Xác định loại từ vựng cần dùng để trả lời
 • Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa
 • Xác định thông tin tương ứng trong bài đọc và trả lời câu hỏi. 

Một ví dụ về dạng bài Short answer questions

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.)

REDUCING ELECTRICITY CONSUMPTION ON THE ISLE OF EIGG

Background

The Isle of Eigg is situated off the West Coast of Scotland, and is reached by ferry from the mainland. For the island community of about a hundred residents, it has always been expensive to import products, materials and skilled labour from the mainland, and this has encouraged a culture of self-sufficiency and careful use of resources. Today, although the island now has most modem conveniences, CO2 emissions per household are 20 percent lower than the UK average, and electricity use is 50 percent lower.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for the answer. 

1. Approximately how many people live on Eigg?

Xem đáp án
 1. 100: Dựa vào cụm từ khóa của câu cần điền từ ‘how many people ~ live on Eigg‘ (bao nhiêu người ~ sống trên đảo Eigg) và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này For the island community of about a hundred residents,…. nghĩa là ‘Với cộng đồng trên đảo khoảng 100 người’ để xác định câu trả lời là 100.

8. Tables, Charts, Note, Diagram Completion

Dạng bài Diagram Completion yêu cầu tìm các từ các trong bài đọc để điền vào bảng, ghi chú, sơ đồ. 

Lưu ý khi làm bài

 • Xác định số từ được dùng để điền vào chỗ trống.
 • Xác định loại từ của từ cần điền.
 • Scan bài đọc để tìm từ cần điền.

Một ví dụ về dạng bài Tables, Charts, Note, Diagram Completion

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.)

STEPWELLS

In Patan, the state’s ancient capital, the stepwell of Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) is perhaps the finest current example. It was built by Queen Udayamati during the late 11th century, but became silted up following a flood during the 13th century. But the Archaeological Survey of India began restoring it in the 1960s, and today it’s in pristine condition. At 65 metres long, 20 metres wide and 27 metres deep, Rani Ki Vav features 500 distinct sculptures carved into niches throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale.

Complete the table below.

Choose ONE WORD AND /OR A NUMBER from the passage for the answer.

Stepwells

Date

Features

Other notes

Rani Ki Vav

Late 11th century

As many as 500 sculptures decorate the monument

Restored in the 1990s

Excellent condition, despite the 

(1) ________ of 2001.

Xem đáp án
 • earthquake: Dựa vào cụm từ khóa của câu cần điền từ ‘Rani Ki Vav ~ 2001’ và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale. nghĩa là Thật đáng kinh ngạc, vào tháng 1 năm 2001, công trình kiến trúc cổ đại này vẫn tồn tại sau một trận động đất kinh hoàng 7,6 độ Richter.’ để xác định từ cần điền là earthquake.

9. Sentence Completion

Dạng bài này yêu cầu tìm các từ có trong bài đọc để hoàn thành câu.

Lưu ý khi làm bài

 • Xác định số từ được dùng để điền vào chỗ trống.
 • Xác định loại từ của từ cần điền.
 • Scan bài đọc để tìm từ cần điền.

Một ví dụ về dạng bài Sentence Completion

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau)

GIFTED CHILDREN AND LEARNING

A. Internationally, ‘giftedness’ is most frequently determined by a score on a general intelligence test, known as an IQ test, which is above a chosen cutoff point, usually at around the top 2-5%. Children’s educational environment contributes to the IQ score and the way intelligence is used. For example, a very close positive relationship was found when children’s IQ scores were compared with their home educational provision (Freeman, 2010). The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc. Because IQ tests are decidedly influenced by what the child has learned, they are to some extent measures of current achievement based on age-norms; that is, how well the children have learned to manipulate their knowledge and know-how within the terms of the test. The vocabulary aspect, for example, is dependent on having heard those words. But IQ tests can neither identify the processes of learning and thinking nor predict creativity.

Complete the sentence below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. 

1. One study found a strong connection between children’s IQ and the availability of ___________ and ____________ at home.

Xem đáp án
 1. books, activities: Dựa vào cụm từ khóa của câu cần điền từ ‘connection ~ children’s IQ ~ at home (sự liên kết ~ IQ của lũ trẻ ~ tại nhà) và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này là The higher the children’s IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home etc.nghĩa là Những đứa trẻ có IQ càng cao, đặc biệt là trên 130, thì môi trường học tập tại nhà của chúng càng tốt, được xác định bởi sự tương tác với cha mẹ, số lượng sách hoặc các hoạt động trong nhà.’ để xác định đáp án là books activities.

>>>> Đọc Chi Tiết: Cách làm dạng bài Sentence completion trong IELTS Reading

10. Summary Completion

Dạng bài Summary Completion IELTS Reading yêu cầu điền các từ có trong bài đọc hoặc lựa chọn đáp án cho sẵn để hoàn thành phần tóm tắt trong câu hỏi.

Lưu ý khi làm bài

 • Xác định loại từ của từ cần điền
 • Scan bài đọc để tìm từ cần điền.
 • Đối với dạng bài lựa chọn đáp án có sẵn, đôi khi chúng ta phải xác định từ đồng nghĩa của từ được tìm thấy trong bài.

Một ví dụ về dạng bài Summary Completion

Read the passage and answer the following question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi sau.)

MUSEUMS OF FINE ART AND THEIR PUBLIC

However, if Mona Lisa was a famous novel, few people would bother to go to a museum to read the writer’s actual manuscript rather than a printed reproduction. This might be explained by the fact that the novel has evolved precisely because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts, whereas oil paintings have always been produced as unique objects. In addition, it could be argued that the practice of interpreting or ‘reading’ each medium follows different conventions. With novels, the reader attends mainly to the meaning of words rather than the way they are printed on the page, whereas the ‘reader’ of a painting must attend just as closely to the material form of marks and shapes in the picture as to any ideas they may signify.

Complete the summary using the list of wordsA-L, below.

The value attached to original works of art

People go to art museums because they accept the value of seeing an original work of art. But they do not go to museums to read original manuscripts of novels, perhaps because the availability of novels has depended on (1) ___________  for so long, and also because with novels, the underlying ideas are the most important thing.

A. institution            B. mass production               C. mechanical processes
D.  public                  E. paints                                F. artist
G. size                        H. underlying ideas I. basic technology
J. readers                   K. picture frames L. assistants
Xem đáp án
 1. B: Dựa vào cụm từ khóa của câu cho sẵn the availability of novels (việc có thể mua được các cuốn tiểu thuyết), và đoạn trong bài đọc có liên quan đến cụm từ khóa này là because of technological developments that made it possible to print out huge numbers of texts nghĩa là ‘Nhớ sự phát triển của công nghệ có thể in các văn bản với số lượng lớn’ để xác định đáp án là mass production. Trong câu này, ‘print out huge numbers of texts’’ được diễn đạt lại thành ‘mass production’.

Nguồn bài đọc tham khảo từ: IELTS Cambridge English 10 và IELTS Practice Tests Plus 3

Trên đây là thông tin giới thiệu về các dạng bài Reading IELTS và phương pháp làm bài hiệu quả. Jaxtina English Center mong rằng sau khi đọc bài viết trên bạn sẽ không gặp khó khăn khi làm bất cứ câu hỏi nào trong bài thi IELTS Reading. 

>>>> Đừng Bỏ Qua:

5/5 - (3 bình chọn)
Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bình luận theo tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi! Tiêu chuẩn cộng đồng